полугодие

08 Юли 2014

Най-силно полугодие в търсене на офис имоти след кризата

Възстановяването на пазарите на бизнес имоти се прехвърли върху инвестиционните сделки. По предварителни данни за първата половина на 2014 г. са завършени 10 сделки срещу 5 в същия период на миналата. Ръстът беше подсилен от първата инвестиционна сделка с чуждестранен инвеститор, съобщиха от...
31 Август 2011

Ръст в БВП за първото полугодие

Докладът за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2011 г, койтобе приет на заседание на правителството днес отчита, че имаме ръст над средния за ЕС. Започналото през втората половина на 2010 г. стабилизиране и плавно възстановяване на българската икономика...