fbpx портал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
България е една от първите страни в Европа, която стартира онлайн портал myOpel за обслужване на клиентите.
Левски е сред трите най-търсени резултати през 2013 г. в европейската виртуална база за културно наследство Europeana. Тя е създадена от Европейския съюз, за да обедини на едно място дигитални копия на различни документи, снимки, паметници на културата и разнообразна, свързана с тях информация.
Многоезичен единен информационен портал „Вашата Европа” обединява на едно място както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина.
Чрез новия онлайн Портал за продажби Националната агенция за приходите (НАП) продава 259 вещи и активи на стойност 4,897 млн. лв. Желаещите могат да купят апартаменти, леки коли, товарни превозни средства, парцели, магазини, дори и бензиностанция, на цени, по-ниски от пазарните.
На 27 септември бе отбелязан световния ден на туризма. Тазгодишното мото на празника е "Туризмът - свързване на култури".
В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма бяха отворени ценовите оферти на фирмите, участващи в процедурата за изготвяне на туристически портал на България. В нея участваха 14 кандидати. Комисията е установила за две от компаниите несъответствие с критериите за допустимост.