fbpx потребителски цени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1% (фиг. 1, табл. 1 от приложението).
Въпреки че българската икономика забавя своя растеж до 2,4% на годишна база през първото тримесечие на 2020г., ниската външна задлъжнялост и натрупаните финансови буфери я поставят в добри първоначални условия преди пандемията, свързана с разпространението на COVID-19.
Според данни от Националния статистически институт месечната инфлация е 0.4%., от началото на годината (юли 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за юли 2014 г. спрямо юли 2013 г.