fbpx Инфлацията през юли е 0,4% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Инфлацията през юли е 0,4%

Според данни от Националния статистически институт месечната инфлация е 0.4%., от началото на годината (юли 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за юли 2014 г. спрямо юли 2013 г. е минус 1.0%.

Средногодишната инфлация за периода август 2013 - юли 2014 г. спрямо периода август 2012 - юли 2013 г. е минус 1.7%.

През юли 2014 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.4%;

- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;

- облекло и обувки - намаление с 1.6%;

- жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.8%;

- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;

- здравеопазване - намаление с 0.4%;

- транспорт - увеличение с 2.2%;

- съобщения - намаление с 4.0%;

- развлечения и култура - увеличение с 4.3%;

- образование - цените остават на равнището от миналия месец;

- ресторанти и хотели - увеличение с 0.6%;

- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли 2014 г. спрямо юни 2014 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Инфлацията от началото на годината (юли 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.1%, а годишната инфлация за юли 2014 г. спрямо юли 2013 г. е минус 1.1%.

Средногодишната инфлация за периода август 2013 - юли 2014 г. спрямо периода август 2012 - юли 2013 г. е минус 1.4%.

Индексът на цените за малката кошница за юли 2014 г. спрямо юни 2014 г. е 100.2%, а от началото на годината (юли 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е 99.0% .

През юли цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.1%; нехранителни стоки - намаление с 0.4%; услуги - увеличение с 1.1%.