fbpx потребителски кредит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
През следващите няколко години ще наблюдаваме огромен ръст на достъпността на потребителски кредити в и извън интернет.
Пред решението за кредит се изправяме в различни ситуации, водени от различни мотиви и най-вече с различни възможности. За българинът собственото жилище е символ на сигурност, на ангажираност към бъдещето и на самочувствие.
Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит, които въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС.