fbpx Промените в закона за потребителския кредит са приети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промените в закона за потребителския кредит са приети

Промените в закона за потребителския кредит са приети

Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит, които въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС.
С измененията се актуализират седем от съществуващите допускания за изчисляване на годишния процент на разходите и се въвеждат нови три. Използваните допускания служат за определяне на някои елементи, включени в общия размер на кредита, но неизвестни или с възможност да бъдат променени в момента на изчисляване на годишния процент на разходите. Така например, когато договорът за потребителски кредит е с неопределен срок, за определянето на годишния процент на разходите се счита, че срокът е едногодишен.

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС, защото изчисляването на годишния процент на разходите ще се извършва по един и същи начин на територията на цялата Общност. Това улеснява и кредиторите при техните изчисления, които ще бъдат аналогични във всички държави от ЕС.
Направените промени в Закона за потребителския кредит ще допринесат за повишаване на прозрачността при изчисляването на годишния процент на разходите за потребителски кредити и по-добра защита на потребителите.