fbpx потребителско търсене | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Според проучване, заявено от Paysafe (NYSE: PSFE), водеща платформа за разплащания, потребителското търсене на услуги като пътувания, развлечения и други забавления остава голямо въпреки по-високите разходи за живот.
Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,7% на 3,5%. За 2022 г. ЕК очаква растеж от 4,7%. Основен принос за нарастването на БВП през 2021 г. ще има износът на стоки, подкрепен от по-високо външно търсене.
Според експресните оценки на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. БВП се увеличи с 3.4% в реално изражение спрямо същото тримесечие на 2016 г.