fbpx природен парк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

природен парк

Информационно посетителски център „Приморска Странджа” отвори днес врати в гр. Ахтопол, община Царево. Сградата и дворът на старото кметство са изцяло реновирани за новото им предназначение.
Проект с европейско финансиране ще подпомогне развитието на най-голямата защитена територия в България - Странджа, чрез осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на редки местообитания и видове. Предвижда подобряване нивото на посетителската инфраструктура, изготвяне на образователни прог
Участниците в тазгодишното издание на Националния ден на природните паркове събраха над 16 тона отпадъци.
  Обединение „Пирин 2014“ спечели обществената поръчка за разработването на план за управление на НП „Пирин.