fbpx Природен парк Странджа ще бъде облагороден за посещения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Природен парк Странджа ще бъде облагороден за посещения

Проект с европейско финансиране ще подпомогне развитието на най-голямата защитена територия в България - Странджа, чрез осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на редки местообитания и видове.

Предвижда подобряване нивото на посетителската инфраструктура, изготвяне на образователни програми и интерпретация на природното и културно наследство. Разработени са варианти за оптимизиране и повишаване качеството на управление на защитената територия. Очакваният ефект от реализирането на проекта е подобрена, запазена и възстановена природна околна среда на територията на Парка, развита посетителска екологична инфраструктура по най-високи европейски стандарти и повишаване на интереса към природосъобразния туризъм. Особен акцент се отделя на образователните и възпитателни програми, които да създадат трайни критерии в младото поколение за необходимостта от опазване на природата и любов към нейните богатства. Осъществяването на проекта ще окаже благотворно влияние върху целия регион, ще съживи икономиката и ще създаде предпоставки за създаването на нови работни места за обезлюдаващите селища.

До края на реализацията на мащабния проект ще се работи по общо 52 дейности, разпределени в четири основни направления. Ще се инвестира в посетителска инфраструктура и капитално строителство, свързано с нея и за нуждите на парка.
Управленският екип на Природен парк "Странджа" вече успя за кратко време да направи по–атрактивни и удобни за посещение част от утвърдените туристически участъци в района. Частично подновени и напълно премаркирани са 18 от най-важните и интересни маршрути, създадени през последните 15 години. Такава дестинация е „Пътят на Ясния месец”. Свързаните с нея исторически събития са довели до създаването на легендарната песен „Ясен месец веч изгрява”, известна днес като химн на Странджа.

Друг преобразен маршрут води до прочутото аязмо с лековита вода Индипасха, което се намира в недрата на планината. С изцяло нова маркировка е пътят от с. Граматиково, който минава през вековни гори, достига параклиса Св. Илия и пресича р. Велека, преди да поеме към Индипасха. Премаркирана е екопътеката „Кладара” - много живописен маршрут, спускащ се от с. Сливарово към скалистия каньон на р. Резвая. Ново-възстановени са маркировките на пътеките от с. Стоилово до долината на река Велека и до Петрова нива, както и поклонническия маршрут с. Граматиково - Папазов дол - местност Малката котвина – параклис „Св. Троица”. Това е единственото свято място в цяла България, построено върху дълбока подземна пещера, в близост до дъб на над 800 години. Разнообразени са и интересни маршрути в районите на селата Българи и Кости. Прекрасна маркировка насочва туристите и по най-екзотичния път от с. Варвара през местността Сухата чешма, през най – високия връх в Странджа - Голяма Папия, до местността Калинин врис.