fbpx Visa и банките с преференциални условия за дигитализирането на малкия и средния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Visa и банките с преференциални условия за дигитализирането на малкия и средния бизнес

Visa в партньорство с български банки, правителствени институции и неправителствени организации осъществява от средата на декември 2022 г. програмата „България БезБрой“, чиято цел е  да подпомогне малкия и средния бизнес да приема дигитални разплащания. 

МСП, които не са се възползвали от безналични плащания през последната година, могат да ги въведат при преференциална такса по-малка или равна на 1% от стойността на трансакция, безплатна SIM карта (за POS терминалите, които се нуждаят от такава) и 20% отстъпка от цената на устройството при неговата покупка в рамките на първите 12 месеца. 

Чрез „България БезБрой“ се подкрепя ускореното развитие на мрежата за приемане на дигитални разплащания и се стимулира дигитализацията на българската икономика като цяло. Колкото по-дигитализирана е икономиката, толкова по-малък е делът на сивата икономика. Според проучване на A.T. Kearney увеличаването на дигиталните разплащания с 10% намалява сивата икономика с 4 пункта.

От 2020 г. насам Visa осъществи различни инициативи в глобален мащаб, като в Европа се ангажира да помогне на 8 милиона малки и микропредприятия да предлагат картови трансакции и да получат по-голям достъп до дигиталната икономика. Като част от този постоянен ангажимент Visa е помогнала за дигитализацията на 24,8 млн. малки и средни предприятия в световен мащаб, или 50% от многогодишната цел, която си постави през 2020 г. за дигитализиране на 50 млн. малки и средни предприятия.

Програмата "България безБрой" предоставя подкрепа в три стратегически области, които са от решаващо значение за икономическото възстановяване на България:

- Предоставяне на възможност на малките фирми да се възползват от предимствата на дигиталните разплащания

- Насърчаване на потребителите да подкрепят малките предприятия: Проучванията показват, че потребителите ценят своите местни и независими предприятия и биха искали да ги подкрепят, когато това е възможно

- Даване на възможност на малките и средните предприятия да изградят онлайн присъствие: Всеки втори потребител пазарува повече онлайн, отколкото преди пандемията. За малките фирми, които не разполагат с достатъчно време, въвеждането на онлайн бизнес може да бъде скъп и обезкуражаващ процес.