fbpx Русия бавно излиза от рецесията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Русия бавно излиза от рецесията

Русия бавно излиза от рецесията

В поредния си анализ на рисковете, осъществяван периодично в различни страни, Кофас отбелязва, че Русия показва признаци за излизане от рецесията. Това обаче не е безпроблемно. Диверсификацията на икономиката в страната, предизвикана от спада на цените на петрола, се сблъсква с структурни ограничения, които могат да имат негативно въздействие върху средносрочния й растеж. Сектори като селско стопанство, химическа промишленост, автомобилостроене и други обаче изглежда се възползват от развитието, което ще допринесе за възстановяването през 2017 г.

Пречките пред растежа и диверсификацията: липса на работна сила и на инвестиции

След две последователни години на свиване на икономическата активност (-2,8% през 2015 г. и -0,2% през 2016 г.) прогнозите за ръст за руската икономика през 2017 г. отново са положителни, макар и достатъчно слаби – 1% според Кофас. Диверсификацията на икономиката, която е част от стратегическия план на правителството, се сблъсква с пречката на демографското развитие на страната, проявено след 2010 г. от спад в населението в трудоспособна възраст. В допълнение на това санкциите, наложени след украинската криза и проблемите в управлението (регулации, политическа свобода, корупция), ограничават притока на чуждестранни инвеститори. Нещо повече, частният руски капитал не винаги е насочен към националната икономика, като някои предприемачи предпочитат да спестяват пред това да инвестират.

Конкурентоспособността се повишава, но Русия има нужда от подобряване на производителността

Сблъскваща се с подобни структурни ограничения в трудна среда на национално и на международно равнище, за Русия е важно да запази конкурентоспособността си. През последните пет години бе постигнат значителен напредък в това – от 67 място през 2012-2013 г. до 43 място през 2016- 2017).

Кофас отбелязва, че въпреки високите нива на образование и научни изследвания в Русия, производителността на труда все още остава ниска (повече от седем пъти по-малко от тази на САЩ и повече от пет пъти по-малко от ЕС). Въпреки това, единичната цена на труда е относително висока.

Бързият спад в стойността на рублата през 2014-2015 г. увеличи конкурентоспособността на някои руски продукти в сравнение с вносните, но главно в сектори, които са се облагодетелствали от протекционистични мерки – химическа промишленост, селско стопанство и други. Освен това след две години на рязък спад (-36% през 2015 г. и -11% през 2016 г.), продажбите на автомобили се увеличават през март и април 2017 г., което е и позитивен сигнал за икономиката като цяло.