fbpx Туроператори могат да кандидатстват за помощи до 22 март 2021 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Туроператори могат да кандидатстват за помощи до 22 март 2021

Министерството на туризма изплати още над 9,4 млн. лв. на 149 компании, извършващи туроператорска и турагентска дейност. Средствата се отпускат от държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19. Това е второ плащане към туроператори и туристически агенти, с което следва да бъдат обезщетени потребителите за неосъществени пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г.

Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 560,00 лв., а най-голямата достига над 1,185 млн. лв. Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период. До момента общо финансираните предприятия са 235, а предоставените им средства възлизат на 15 144 363, 46 лв. Кандидатстването по мярката продължава, като всички желаещи могат да подават документи за участие в процедурата в срок до 22.03.2021 г.

Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), на следния интернет адресът ТУК.