fbpx БТПП представи класацията „ТОП 100" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП представи класацията „ТОП 100"

За 16-та година БТПП се изготи класацията „ТОП 100”. Изследвани са резултатите от дейността на 6 230 фирми, произвеждащи 82.05% от БВП за 2013 година, при 76% за 2012 г.  Методологията на „ТОП 100” включва само обективни финансови показатели.

При условията на политическата нестабилност и острите разногласия на политическата сцена, фирмите, класирани в първата стотица успяват да достигнат двоен ръст (207 %) в приходите от продажби през 2013 година спрямо 2012 година.

При класацията по най-голяма печалба спрямо вложените собствени средства (възвръщаемост на капитала) 39% са от сферата на услугите и транспорта. Сред тях преобладават ангажираните с инженерни дейности, консултантски и спедиторски услуги, които достигат добра рентабилност. Сред класираните най-малко са фирмите от текстилния бранш и от производството на храни, където има значителна административна намеса като цяло в ЕС.

В класирането по намаление на задълженията първите 100 фирми са успели да намалят задлъжнялостта си наполовина – средно с 56 % спрямо 2012 г., като същевременно техните приходи растат и имат печалба. Забелязва се, че в тази класация от промишлените производства най-много са фирмите от хранителната индустрия.

Класацията по изменение на финансовия резултат показва, че основно промишлени предприятия успяват да преодолеят загуби от 2012 година и да излязат на печалба през 2013 година.

В секторно отношение преобладаващите фирми от различните категории в „ТОП 100” са от сферата на търговията (38%) и промишлеността (19%). От индустрията за втора по ред година с най-много представители е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на насочеността му към външни пазари.

Строителството е с 11% дял в „ТОП 100”, като за присъствието му допринасят най-вече изпълняваните публични поръчки, но като цяло в бранша не може да се отчете особено оживление. Същевременно БТПП напомня, че държавата не трябва да си позволява забавяне в плащанията към строителния бизнес, тъй като може да постави пред сериозни изпитания предприемачите от сектора.

Туристическият бранш присъства с 2% дял в „ТОП 100”, което според БТПП поставя необходимостта от по-добра реклама на страната ни.

Една трета от класираните фирми са от София (столица и област) – 29%, следват Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора. От водещите фирми 77% са микропредприятия, 16% са малки, 4% средни и останалите 3% са големи предприятия, с което другата цел на класацията – да се даде признание на успехите на малките и средни предприятия, също смятаме за постигната.