fbpx Странджа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С официална церемония по стар български обичай – „Да върви като по вода” в с. Бръшлян бе открит още един от новоизградените интерпретативни маршрути в ПП ”Странджа”.
Над 50 туристи преминаха по интерпретативен маршрут „Хищници” в природен парк „Странджа” след неговото официално откриване. Той започва от село Заберново и преминава през защитената местност „Парория“.
На перфектно изпълнена демонстрация по гасене на горски пожар с участие на екипи по земя и въздух, ръководена от Сауд Кетен - началник на отдел „Пожарна безопасност“ към Районна дирекция по горите - Истанбул станаха свидетели служ
Проект с европейско финансиране ще подпомогне развитието на най-голямата защитена територия в България - Странджа, чрез осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на редки местообитания и видове. Предвижда подобряване нивото на посетителската инфраструктура, изготвяне на образователни прог
Нов, природосъобразен метод за стопанисване на гори започва пилотно в Странджа, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Той е част от проекта "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори", който се реализира съвме