fbpx Турция ще помага в опазването на Странджа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Турция ще помага в опазването на Странджа

На перфектно изпълнена демонстрация по гасене на горски пожар с участие на екипи по земя и въздух, ръководена от Сауд Кетен - началник на отдел „Пожарна безопасност“ към Районна дирекция по горите - Истанбул станаха свидетели служителите на двете дирекции. Въпреки лошото време, вятъра и дъжда, турските специалисти се представиха в блестяща форма и демонстрираха завиден професионализъм. Запаленият пожар в местността Бабатепе беше овладян за минути с цялата налична техника – противопожарни автомобили, грейдер и хеликоптер, който долетя от Истанбул, изсипвайки 600 л. вода. От сигнала за пожара до пристигането на техника и хора на мястото - нормативът е 17 минути, а за рисковите гори - 14 мин. Този норматив е отчетен през 2013 г., докато 10 години по-рано той е бил - 40 минути.

Демонстрацията беше част от двудневен семинар за добрите практики по превенция на горските пожари на тема „Чрез превенция да съхраним природната красота на Странджа - Йълдъз планина.“

„Горите на територията на Турция обхващат 27 %, а на регион Истанбул –те са 47 %, като 12 млн. хектара са податливи на горски пожари, каза Зекерия Мере. Нашата стратегия за борба с обхваща няколко насоки - превантивни мерки, ранно предупреждаване, бърза и ефективна реакция за потушавене, компетентни мерки за запазване на горския фонд след пожар и незабавното му залесяване, като разбира се намесата на човешкия фактор е от решаващо значение. Затова много се държи на обучението на персонала. 19 000 души дейно участват в борбата срещу горските пожари в Турция. В нашата страна пожари са обявени в по-висока степен на риск и са елемент на националната сигурност. Видеонаблюдението, оповестяването и синхронизацията на работата в цялата страна е на много високо ниво.

В наличност са 48 пожарни коли и 36 наблюдателни кули. В страната те са общо 776 на брой. На 15-та секунда пожарът трябва да бъде открит и съобщението - подадено до Дирекция на ГС и РДГ. В 87 наблюдателници има 174 камери, а през тази година ще бъдат сложени още 10.

Поддържаните горски пътища осигуряват достъп на всички коли. Всяка година се строят 40-50 км. нови, а наличните се поддържат в добро състояние. Същото важи и за просеките. В гората има и водоснабдителни съоръжения, които са източник на вода за противопожарните автомобили и хеликоптери.

„Водим истинска война с това природно бедствие“, каза Зекерия Мере. „За нас е гордост, че на фона на увеличаващите се пожари през последните 10 години загубите на площи намаляват“.

Той изрази готовност турската страна да оказва помощ в българската част на Странджа при необходимост, като припомни, че през 2012 г. пожар изпепели 80 000 дка гори в близост до гр. Средец, но Министерството на външните работи на България не разреши намеса с техника от турска страна.