fbpx Икономическата среда ще остане благоприятна у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономическата среда ще остане благоприятна у нас

Икономическата среда ще остане благоприятна у нас

Ръст от 4.4% през тази година и 4.2% през 2019 г. на БВП в България прогнозира  УниКредит. Няколко основни фактора ще движат икономиката на страната напред. На първо място това е ръстът на износа, подкрепян от темповете на нарастване на глобалната търговия от 4% годишно. Друг основен фактор, от който ще дойде импулс за ускоряване на българската икономика, ще е покачването на нивата на инвестициите, които вече показаха възстановяване през третото тримесечие на 2017. Факт е и по-голямото строителство на жилища, започнало от началото на 2016 г.

Темповете на растеж на кредитирането ще се запазят на сегашните си нива – средно за тази и следващата година 8,5% ръст на кредитите за домакинствата и 3,8% за корпоративните заеми (без изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити). Този ръст по-скоро ще дойде от МСП, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си без да разчитат на кредити, смята икономическият екип на УниКредит. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите в три направления: в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращата структурата на икономиката - инвестиции в машини и съоръжения. По-високите цени на жилищата в комбинация с увеличението на доходите и заетостта ще доведат и до по-голямо търсенето на кредит от домакинствата.

България запазва позицията сред страните, в които европейските фондове ще окажат силна подкрепа на компаниите чрез безвъзмездните средства и достъпа до специализирани банкови продукти и услуги.