Договорена е финансовата рамка за земеделие в бюджет 2012

Финансовата рамка за земеделието в бюджет 2012 г., която беше договорена между земеделския министър и неправителствените организации от сектора на 14.09.2011 г. беше подписана днес от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, както и от Националната организация на зърнопроизводителите. През финансовата 2012 г. българските земеделски производители ще получат над 1,3 млрд. лв., от които 838 130 243 лв. европейски средства и 500 285 904 лв. от националния бюджет. От бюджетните средства 384 145 904 лв. са национални доплащания и 116 150 000 лв. са държавни помощи. В помощите за първи път са включени и средства за зеленчукопроизводство и овощарство, свиневъдство и птицевъдство. От националните доплащания 73 млн. лв. са предвидени за тютюнопроизводителите, а 71 млн. лв. – за животновъдство по схемата на глава животно. За национални доплащания на единица площ към директните плащания са предвидени 310 млн. лв.

Facebook comments