пожар

20 Май 2020

Блатните ириси на Драгоманското езеро цъфтят отново

На 22 май 2020 г. се отбелязва Международният ден на биоразнообразието. Преди четири месеца унищожителен пожар вилня в Драгоманското блато. Днес обаче животът там се завръща. Растителността във влажната зона (тръстики, папур, камъш) постепенно се възстановява, а блатните ириси отново цъфтят. Част...
08 Август 2017

1000 лв. глоба за палене на огън в гората

Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите призовава всички да бъдат внимателни и да пазят горите от пожари. Изключително високите летни температури създават предпоставки за възникване на инциденти в полските и горски територии.
Всяко невнимателно действие като изхвърляне...
23 Юни 2014

Турция ще помага в опазването на Странджа

На перфектно изпълнена демонстрация по гасене на горски пожар с участие на екипи по земя и въздух, ръководена от Сауд Кетен - началник на отдел „Пожарна безопасност“ към Районна дирекция по горите - Истанбул станаха свидетели служителите на двете дирекции. Въпреки лошото време, вятъра и...
12 Юни 2014

Предупреждават за опасности от пожари

Министерство на земеделието и храните призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, в т. ч. и в земеделски земи. Това се налага, тъй като през Поради очакваните в следващите дни високи температури на територията на страната, земеделското...
05 Септември 2012

Оказват помощ при изготвяне на пострадали от пожари

 Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните ще оказва методологическа помощ при изготвяне на проектни предложения на собственици на гори, пострадали от пожари. По мярката ще се подпомагат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на...
09 Февруари 2012

Сертификат за форсмажор помага на бизнеса

Като че ли все по-често природата ни възпрепятства да извършваме нормалните действия на компаниите, в които работим. В тежката зима много фирми губят от невъзможността да направят навреме доставките си към клиентите, а ситуацията става още по-тежка, когато клиентите са чуждестранни. Затова...
04 Юли 2011

Ще изграждаме система за предупреждения от пожари в горите

България ще изгради система за ранни предупреждения от пожари в горите. Системата е електронна и е базирана на термични датчици, които се разполагат в горските територии. При възникването на пожар датчиците предават информацията веднага на горските служители и пожарната. По този начин се реагира в...