процеси

29 Януари 2016

Драгомир Милушев, търговски директор на Коника Минолта България

Коника Минолта оптимизира работните процеси

Г-н Милушев, технологичният свят върви с големи стъпки напред и бизнесът става все по-зависим от технологиите. Как Коника Минолта отговаря на това предизвикателство най-вече в България?- През 2015 г. година навършихме 10 години на българския пазар, като в последните, компанията...
22 Октомври 2015

Нов софтуер ще проследява процесите по цялата агрохранителна верига

Министерство на земеделието и храните разработва нов софтуер за проследяване на процесите по цялата агрохранителна верига. Това каза заместник – министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на технологична конференция „INDEED“. Той посочи, че здравеопазването...
03 Юни 2015

Бизнесът търси ефективни решения за управление на документи и процеси

„Бизнес клиентите очакват да получат цялостни ИТ услуги, които покриват от край до край процеса по управление на документи в техните организации. Те търсят доверен партньор, който да им предложи и реализира решения, съобразени с нуждите им и които носят конкретен измерим бизнес резултат....
19 Август 2013

Ефективност на обученията в екипа

Управлението на екипа изисква не само формиране на структура (композиция) и изследване на неговите вътрешни процеси (разпределение на отговорностите, отчетност, взаимодействие между членовете, последователност на дейностите, идентифициране на проблемите и др.), но и постигане на позитивна промяна...
03 Юни 2010

93% от компаниите с повече от 10 дни прекъсване на основни процеси фалират до една година

Такива факти бяха изнесени на днешния Форум за устойчиво управление на критични за бизнеса процеси, който е част от мащабен проект на НР и Делойт България. В същото време 81% от изпълнителните директори не смятат, че ИТ отделите им са способни да управляват бизнес риска. Голяма част от сривовете в...