райони

20 Декември 2011

Гаранционният фонд осигурява средства по програми за селските райони

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин подписаха споразумение за създаване на гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони в МЗХ. Със заем в размер на 335 млн. лв. се осигуряват...
19 Октомври 2011

Стартира нова мярка от програмата за развитие на селските райони

Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони. Целта на новата мярка, е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на...
19 Юли 2011

Специален режим за опазване на паметниците и защитените зони в Бургас

Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в един документ. Режимът на ползването им е регламентиран в Специфичните правила и нормативи към новия Общ устройствен план на града. Обединение „Гео щрих”, автор на проекта, е актуализирало...
19 Август 2010

Нови проекти по програмата за селските райони

15 проекта са одобрени по Програмата за развитие на селските райони. Общо инвестициите са на стойност над 6,3 мл. лева. Субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите при успешно изпълнение на проектите, е за над 3,8 млн. лв. Проектите са свързани с изграждане на цех за производство на...
18 Май 2010

Крайните райони вече също стават привлекателни

Днес купувачите често са объркани в избора на място за живеене, споделят специалистите от Арко Имоти ЕООД. Наблюдава се тенденция, която обхваща голяма част от клиентите. Те се опитват да се освободят от бремето на безсмислените покупки, чието притежание задава въпроси, свързани с...