fbpx райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

райони

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин подписаха споразумение за създаване на гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони в МЗХ. Със заем в размер на 335 млн. лв.
Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони.
Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в един документ. Режимът на ползването им е регламентиран в Специфичните правила и нормативи към новия Общ устройствен план на града.
15 проекта са одобрени по Програмата за развитие на селските райони. Общо инвестициите са на стойност над 6,3 мл. лева. Субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите при успешно изпълнение на проектите, е за над 3,8 млн.
Днес купувачите често са объркани в избора на място за живеене, споделят специалистите от Арко Имоти ЕООД. Наблюдава се тенденция, която обхваща голяма част от клиентите.