fbpx Нови проекти по програмата за селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови проекти по програмата за селските райони

15 проекта са одобрени по Програмата за развитие на селските райони. Общо инвестициите са на стойност над 6,3 мл. лева. Субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите при успешно изпълнение на проектите, е за над 3,8 млн. лв.

Проектите са свързани с изграждане на цех за производство на обувки, закупуване на оборудване за производство на мебели, на работилница за мебели, на фотоволтаична централа, строителство на къщи за гости.

Държавен фонд „Земеделие” изплати и суми за проекти на стойност 13,2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010.