ситуация

06 Януари 2017

Зимната ситуация в страната постепенно се стабилизира

Ситуацията в страната се постепенно се стабилизира. Населените места без електричество към 13.30 часа днес са 607, а за отстраняване на авариите работят общо 675 екипа от трите електроразпределителни дружества. В готовност да се включат са и екипите на „Електроенергийния системен оператор...
02 Юни 2010

Топ финансисти обсъждат икономическата ситуация у нас

20 топ финансисти от европейски банки за развитие ще обсъждат у нас настоящата икономическа ситуация в ЕС, ролята на еврото и отражението му върху реалната икономика в Европа. Дискусията ще се проведе по време на срещата на главните икономисти на финансовите институции, които членуват в...
16 Септември 2009

Висшият мениджмънт за оптимизацията на бизнеса

Какви стъпки предприехте, за да оптимизирате бизнеса си и какво още предвиждате, за да си гарантирате добри пазарни позиции?
Драган Радивоевич
генерален мениджър на “Каменица” АД Фирмената култура на “Каменица”АД, като част от...