fbpx sms | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

sms

 Първото текстово съобщение е изпратено на 3 декември 1992 г. във Великобритания и Ericsson беше една от основните компании, участваща в разработването на стандарта. През 2011г.
Слънчев бряг въвежда специален режим за паркиране на автомобилите. Почасовото „SMS” паркиране, влиза в сила от 30 май 2011 г. на територията на Слънчев бряг – изток. Зоните за паркиране са определени с транспортна схема, съгласувна предварително с МРРБ.
С навлизането на технологиите, много дейности в живота ни се улесниха.
Българската фирма Про Телеком представи SMSer система си за разплащане чрез кратки текстови съобщения през мобилен телефон. Необходимото време за разплащане е до 60 секунди след изпращане на съобщението.