sms

03 Декември 2012

20 години от първият изпратен SMS

 Първото текстово съобщение е изпратено на 3 декември 1992 г. във Великобритания и Ericsson беше една от основните компании, участваща в разработването на стандарта. През 2011г. са изпратени близо 10 трилиона текстови съобщения, а днес технологията може да променя животи и да подобрява...
27 Май 2011

Ще паркираме с SMS в Слънчев бряг

Слънчев бряг въвежда специален режим за паркиране на автомобилите. Почасовото „SMS” паркиране, влиза в сила от 30 май 2011 г. на територията на Слънчев бряг – изток. Зоните за паркиране са определени с транспортна схема, съгласувна предварително с МРРБ. Обозначени са със знаци и табели, които...
22 Март 2011

Ще можем ли да купим хляб като платим с sms?

С навлизането на технологиите, много дейности в живота ни се улесниха. SMS услугите ще продължават да играят ключова роля в сектора на мобилните комуникации и ще се превърнат в един от двигателите на бързо развиващия се нов под сегмент на мобилните разплащания, заедно с технологии, като NFC (Near...
17 Март 2011

Нова платформа за разплащане

Българската фирма Про Телеком представи SMSer система си за разплащане чрез кратки текстови съобщения през мобилен телефон. Необходимото време за разплащане е до 60 секунди след изпращане на съобщението. SMSer е разработена за малки и средни по размер бизнеси, чийто клиенти могат да плащат услуги...