сортиране

Първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят, с капацитет да обработва 100 тона стъклени опаковки на ден бе открита днес в с.
Нова модерна инсталация за сортиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки в Русе откри „Екопак България”.