удостоверение

09 Ноември 2017

Екскурзоводи получиха удостоверения за придобиване на правоспособност

Министър Николина Ангелкова връчи професионални удостоверения за придобиване на правоспособност за екскурзоводи на издържалите първия изпит за право за упражняване на професията по Наредба № 1 към Закона за туризма. Изпитът се провежда два пъти годишно. За първи път в България действа такъв...
01 Април 2013

Документи за международна търговия

Модернизирането на българската икономика и развитието на търговския оборот, достъпа на българските търговци до пазарите на развитите държави, навлизането на чуждестранни инвестиции в България, все по-често предполагат възникване на отношения с международен елемент. На свой ред те са свързани с...
01 Септември 2011

Представят фалшиви данъчни удостоверения

След проверка на столични инспектори на НАП са установили, че се представят фалшиви данъчни удостоверения за липса на задължения пред различни ведомства. За да теглят кредити от банки, да получат разрешения за определена дейност, да участват в обществени поръчки, фирми и физически лица си...