fbpx Високи технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Високи технологии

Министърът  на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „Шварц Ай Ти България“. Размерът на инвестицията по проекта възлиза на 570 000 лв.
В наши дни броят на свързаните устройства нараства 5 пъти по-бързо от този на хората, увеличавайки се от нула до 7,2 млрд. за по-малко от три десетилетия.
„Необходимо е да работим за разширяване на търговските и икономическите отношения между САЩ и България, които следва да се развиват в съответствие с установения добър политически диалог“.
През 2008 г. пазарът на аналитични решения достигна 7,8 милиарда долара в световен мащаб, като отбеляза годишен ръст от 10,6%, надминавайки очакванията. И докато термините BI (Business Intelligence) и “аналитичност” често се използват взаимозаменяемо, те далеч не са синоними. IDC наблюдава развитието на следващо поколение архитектури, които еволюират в по-бързи и по-гъвкави аналитични средства. Те се прилагат върху все по-голям брой източници на данни и по-голяма база от потребители в организациите.
За една година делът на домашния интернет почти се е удвоил, нараствайки от 16 % в началото на 2007 г. до 28 % в началото на 2008 г. Така общият дял на потребителите на интернет в страната в момента е 31 %.
Не е правилно да очакваме някой да позиционира ИКТ сектора в икономиката. По-важно е да се анализира как е структуриран бизнеса в даден сектор, има ли фрагментация, свободна конкуренция, видими и невидими монополи и картели, каква е експортната му готовност, конкурентни ли са продуктите и услугите?
Анализът на най-посещаваните и предпочитани интернет портали убедително налага две взаимно обратими теми. От една страна темата: интернет като бизнес, която надхвърля класическата тематика, свързана с бизнеса, доколкото засяга значително по-общ и съществен за развитието на обществото проблем - формирането и функционирането на технологичната и институционалната структури на информационното общество.
Guerrila мениджърите знаят, че интернет не променя отговора на въпроса “Защо хората купуват?”, а само “Как те купуват?”. Хората купуват заради чувствата и желанията си. Тази психология е валидна и за интернет маркетинга. Интернет, като най-голямата и най-бързо развиващата се медиа за директен маркетинг и брендинг, за първи път в историята ни предоставя интерактивна възможност за представяне на нашите продукти и услуги. Нашите потенциални клиенти могат да получат цялата необходима информация по тяхно желание и след това да поръчат мигновено исканият от тях продукт или услуга.
Представяте ли си бизнес без телефони? Абсурдно! В днешно време всяка дейност се крепи на бързата и своевременна комуникация. Интересно българско решение улеснява вашата работа. Представяме FIXED GSM-88 - настолният GSM апарат Той е собствена разработка на “Телефонен завод” ЕАД (Белоградчик). FIXED GSM-88 е продукт, който съчетава най-добрите черти на мобилните и стационарните телефони. Той прилича на класически офис телефон, но оперира със СИМ карта, която разширява неговите възможности.
Много компании в България инвестират средства в собствена уеб страница, без да осъзнават, че уеб страница без посетители е все едно са отпечатали скъп билборд, поставен насред полето, където никой не минава и никой не го вижда. Един от най-ефективните начини за привличане на посетители към уеб страница е целево насочената текстова реклама, която работи на РРС (Pay-per-click) принцип. Това са текстови обяви, разположени в близост до статии в най-популярните уеб портали, като всяка изобразена реклама е със същата тематична насоченост като самата статия.