fbpx Високи технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Високи технологии

В специално писмо до медиите представителите на водещите браншови асоциации в областта на високите технологии изразяват своята позиция по Бюджет 2022. В него се казва: "Във връзка с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
  Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер проведе среща с посланика на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия в България Н.Пр.
Министърът  на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „Шварц Ай Ти България“. Размерът на инвестицията по проекта възлиза на 570 000 лв.
В наши дни броят на свързаните устройства нараства 5 пъти по-бързо от този на хората, увеличавайки се от нула до 7,2 млрд. за по-малко от три десетилетия.
„Необходимо е да работим за разширяване на търговските и икономическите отношения между САЩ и България, които следва да се развиват в съответствие с установения добър политически диалог“.
През 2008 г. пазарът на аналитични решения достигна 7,8 милиарда долара в световен мащаб, като отбеляза годишен ръст от 10,6%, надминавайки очакванията. И докато термините BI (Business Intelligence) и “аналитичност” често се използват взаимозаменяемо, те далеч не са синоними. IDC наблюдава развитието на следващо поколение архитектури, които еволюират в по-бързи и по-гъвкави аналитични средства. Те се прилагат върху все по-голям брой източници на данни и по-голяма база от потребители в организациите.
За една година делът на домашния интернет почти се е удвоил, нараствайки от 16 % в началото на 2007 г. до 28 % в началото на 2008 г. Така общият дял на потребителите на интернет в страната в момента е 31 %.
Не е правилно да очакваме някой да позиционира ИКТ сектора в икономиката. По-важно е да се анализира как е структуриран бизнеса в даден сектор, има ли фрагментация, свободна конкуренция, видими и невидими монополи и картели, каква е експортната му готовност, конкурентни ли са продуктите и услугите?
Анализът на най-посещаваните и предпочитани интернет портали убедително налага две взаимно обратими теми. От една страна темата: интернет като бизнес, която надхвърля класическата тематика, свързана с бизнеса, доколкото засяга значително по-общ и съществен за развитието на обществото проблем - формирането и функционирането на технологичната и институционалната структури на информационното общество.
Guerrila мениджърите знаят, че интернет не променя отговора на въпроса “Защо хората купуват?”, а само “Как те купуват?”. Хората купуват заради чувствата и желанията си. Тази психология е валидна и за интернет маркетинга. Интернет, като най-голямата и най-бързо развиващата се медиа за директен маркетинг и брендинг, за първи път в историята ни предоставя интерактивна възможност за представяне на нашите продукти и услуги. Нашите потенциални клиенти могат да получат цялата необходима информация по тяхно желание и след това да поръчат мигновено исканият от тях продукт или услуга.