fbpx вземания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
България попада сред държавите с висок риск за събиране на вземанията. Това показва доклад на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes).
Пазарът на просрочени задължения се завръща на нивата отпреди ковид кризата. Потребителите съумяват да изплащат по-голям среден размер, а делът на тези, които не покриват вноските си, намалява.
Продължава тенденцията за подобряване на навиците на плащане в България и Европа. Положителният тренд тази година достига своеобразен рекорд по редовно платени фактури (81% средно за Европа).
Необслужваните дългове на физически лица, продадени на колекторски агенции, нарастват близо три пъти на годишна база. Общата сума на продадения дълг за първото полугодие на 2016 г. възлиза на 609 млн. лева при 221 млн.
Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица през първото полугодие на 2015 година възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн.
Свиващите се пазари са основен проблем за предприятията и причина за задлъжняването им. Това показва социологическо изследване на Института за икономически изледвания при БАН.
НАП стартира изпълнението на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания. Информационната система ще подобри взаимодействието с административните звена в държавите
Българите вече имат по-висока финансова култура в сравнение с преди година. Това посочва обзорът на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за 2012 г.
Нивата на събираемост се запазват стабилни през месец юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Понижението спрямо юни е едва 0.5 пункта.
През последните три години общият размер вземания по лизингови договори намаля с 39% спрямо 2008 г. до 3.55 млрд. лв. След резкия скок през 2009 г. размерът на необслужваните вземания се запазва сравнително постоянен като абсолютна стойност и относителният им дял достига 21%.