fbpx НАП стартира изграждането на електронна система за сътрудничество с ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НАП стартира изграждането на електронна система за сътрудничество с ЕС

НАП стартира изграждането на електронна система за сътрудничество с ЕС

НАП стартира изпълнението на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания.
Информационната система ще подобри взаимодействието с административните звена в държавите членки на ЕС, обслужването на гражданите и бизнеса чрез бързо проследяване и обработка на публичните им задълженията към други държави-членки на ЕС. Чрез по-бърза комуникация и отразяване на пълни или частични плащания ще се поддържа актуална и точна информация за размера и погасяването на публични задължения към бюджета на Република България на лица от други държави членки на ЕС.

Бъдещата информационна система ще обслужва дейността на НАП, свързана с обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки на ЕС по отношение на данъци, включително акцизи, митни сборове и такси, събирани от или за сметка на държавата и общините или за сметка на Европейския съюз. Възстановявания, интервенции и други мерки, които са част от системата за пълно или частично финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включително сумите, подлежащи на събиране във връзка с тези действия, такси, имуществени санкции, глоби и др. Така ще намали рискът от грешки в данните, касаещи административното сътрудничество от една страна, а от друга - ще се защитят правата на гражданите и бизнеса чрез по-точна и по-бърза обработка на тяхното задължение.

Facebook коментари