fbpx Бизнес доверието в световен мащаб остава стабилно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес доверието в световен мащаб остава стабилно

Бизнес доверието в световен мащаб остава стабилно, въпреки несигурните икономически условия, показва глобалният индекс за бизнес доверие на Регус. Индексът бележи спад само с един пункт от 114 на 113 от месец септември, след рязкото спадане между март и септември 2011 г. Още един признак за доверие е, че делът на компаниите, които отчитат нарастване на приходите, остава непроменен (51%) в сравнение с преди шест месеца, въпреки че има леко спад при тези организации, които отчитат увеличаване на печалбите на 40% от 42%. Осъзнавайки необходимостта от ограничаване на разходите в стремежа към устойчиво развитие, бизнес организациите посочват съкращаването на веригите за доставки, въвеждането на по-гъвкаво работно пространство и увеличеното използване на облачни ИТ приложения като най-ефективните мерки за намаляване на разходите за предстоящите месеци.

През изминалия период, фирмите в глобален мащаб посочват трудния достъп до ценово-ефективен капитал (47%) като основна причина за напрежението в корпоративната среда в периода на икономически спад, последвано от разходите, свързани с плащанията за ненужно офис пространство (45%);

Респондентите идентифицират по-късата верига за доставки (40%), намаляването на постоянното офис пространство (39%) по-широкото използване на облачни ИТ приложения (39%) като областите, в които компаниите могат да реализират икономии по най-добрия начин, без да подлагат на рискове перспективите за растеж;

Потвърждавайки тенденцията компаниите да прилагат все по-гъвкави практики на работа, фирмите съобщават, че след по-широкото разпределение на клиентите (45%), по-гъвкавите условия на работа на персонала (37%) биха допринесли най-много за повишаване на бизнес стабилността като платформа за растеж за в бъдеще;

В глобален мащаб, рейтингът на индекса за бизнес доверие е по-нисък за малките фирми (107), отколкото за големите бизнес организации (124).