fbpx Открива се концесия за блатно кокиче | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Открива се концесия за блатно кокиче

Открива се концесия за блатно кокиче

Правителството прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче. Концесията ще се даде при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”, намираща се в землището на с. Палаузово, община Стралджа. Основната цел е привличането на частния бизнес за осъществяване на възстановителни, поддържащи и направляващи мерки и дейности, при условията на опазване и регулирано ползване, което осигурява поддържане на популацията на растителния вид ,,Блатно кокиче” (Leucojum aestivum L.).
Предлага се максималния срок на концесията да бъде 20 години с гратисен период до 10 години. Критерии при избора на концесионер ще бъдат: предложение за процент на концесионно плащане от реализираните приходи, срок за възстановяване на популацията, предложение за гратисен период и предложение за планирани допълнителни задачи за възстановяване, поддържане и опазване на популацията на блатното кокиче при режим и условия на регулирано ползване, извън задълженията по концесионния договор.