fbpx По-голяма задлъжнялост през миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-голяма задлъжнялост през миналата година

Свиващите се пазари са основен проблем за предприятията и причина за задлъжняването им. Това показва социологическо изследване на Института за икономически изледвания при БАН.
Финансовите предизвикателства, които най-често посрещат нефинансовите предприятия, са свързани с известни затруднения при закупуването на материали за дейността (37,3%), заплащането на извършвани външни услуги (29,4%), изплащане на месечни възнаграждения (20,9%), обслувжане на кредити (19,4%), внасяне на социални осигуровки (19.9%), корпоративен данък (13,4%) и ДДС (16,4%). Плащания към доставчици са проблем за 28,9% от изследваните фирми. Доставчиците по аванс предизвикват известни затруднени за 19,4% от респондентите.

Изследваните предприятия просрочват плащанията си най-често поради забавени плащания от клиенти към тях. За 31% от фирмите недостигът на свободни оборотни средства ги принуждава да просрочат финансовите си задължения. Сред причините за натрупване на просрочия се посочват още приоритетно плащане на други разходи - 17%, несигурна икономическа среда - 9%, извършени инвестиции - 3% и забавено възстановяване на ДДС – 1%.
Отлагане на плащанията към достачиците (24,6%) и привличането на допълнителни финансови средства в предприятия (21,3%) са най-често предприеманите мярки за справяне с проблемите.