fbpx Cloud for All’ ще достига до повече бизнес организации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Cloud for All’ ще достига до повече бизнес организации

Intel Corporation обяви инициативата Intel® Cloud for All, за да ускори въвеждането на облачни технологии, като направи публичните, частните и хибридните облачни решения по-лесни за внедряване. Чрез серия от инвестиции и сътрудничества в облачната софтуерна екосистема, Intel вярва, че инициативата ще помогне на бизнес организациите да се възползват от преимуществата да предоставят нови възможности и дигитални услуги, което ще доведе до десетки хиляди нови облачни внедрявания.

Докато инициативата Intel Cloud For All е проектирана да носи ползи за облаци от разнообразни размери и типове, корпоративното въвеждане на облачни технологии е особено затормозено от сложност, липса на мащабируемост и празнини във функциите на отворения код от корпоративен клас. Премахването на тези пречки ще позволи на компаниите да прилагат по-високооптимизирани и мащабируеми облачни инфраструктури, които предоставят нови услуги по-ефективно.

„Облачните технологии са съществено важни за икономиката на дигиталните услуги и позволяват изключителни иновации и бизнес растеж, но широкото въвеждане в корпоративен план не се случва достатъчно бързо“, каза Даян Браянт, старши вицепрезидент и генерален мениджър на Intel Data Center Group. “Вярваме, че чрез тази инициатива ще създадем възможности за нашите клиенти да реализират ползите и иновациите, които се печелят от най-новите облачни компютърни технологии.“

Отключване на следващата вълна облачни внедрявания

Услугите за потребители от ключовите доставчици на облачни услуги задвижват първата вълна за внедряване на облаци, което представлява 75% от настоящата употреба на облачни системи. Въпреки това, в следващите 5 години, възможностите създавани от Интернета на нещата и решенията за анализи на Big Data ще бъдат водещите двигатели за ръста при корпоративните облачни системи. Според изследователската компания за индустрията IDC, организациите ще вложат още 142,8 милиарда долара в инфраструктура както за публични, така и за частни облачни среди през следващите 3 години (2016-2018), за да повишат ефективността и бизнес отзивчивостта1.

Инициативата Intel Cloud for All ще се фокусира върху три основни области, за ускоряване на внедряването на нови облачни системи и за да помогне на бизнес организациите да получат максимума от своята облачна инфраструктура:

  • Инвестиране в екосистемата, с цел да ускорят готови за употреба в корпорации и лесни за интегриране Software Defined Infrastructure (SDI) решения;

  • Оптимизиране на SDI решения да предоставят високоефективни облаци при редица от работни натоварвания като се възползват максимално от възможностите на Intel платформата; и

  • Синхронизиране на индустрията и ангажиране на общността чрез индустриални стандарти, решения и канали, по които да продава и ускорява облачни внедрявания.