задлъжнялост

08 Октомври 2019

Средният дълг на потребителите спада и е малко над 800 лв.

След миналогодишния спад в нововъзложения дълг, в първите 6 месеца на 2019 г. ставаме свидетели на ново понижение. Този път то е малко под 38% на годишна база - обемът на възложените за събиране вземания в това първо полугодие е 464.3 млн. лева при 743.9 млн. лева за същия период на 2018 година....
20 Март 2017

Задлъжняваме все повече

 Средният размер на необслужваните задължения на българите нараства за поредна година, като този път покачването е с нови 22%. По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) дългът у нас през 2016 г. е 912 лева при 747 лева през 2015 година. В предходната 2014 г. този...
24 Март 2016

С над 50% расте средният лош дълг на българите през 2015 г.

Средното необслужвано задължение на българите расте с над 50% на годишна база. Ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева, то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лева. Това посочват от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) в годишните си обзорни данни за пазара...
04 Май 2015

Фирмената задлъжнялост в Тихоокеанска Азия е над 70%

Над 70% от компаниите в региона на Тихоокеанска Азия са претърпели просрочени плащания през 2014, което е най-високото ниво през последните 3 години. Това показва проучване на Кофас. 37% от компаниите заявяват, че размерът на просрочието се е увеличил с 2% в сравнение с предишни години. Особено...
20 Март 2015

Какъв е профилът на типичния длъжник?

Специалистити от колекторскити фирми у нас определят, че има промяна в профила на типичния длъжник – това вече е мъж, на възраст до 30 години. Мнението на експертите е, че причината се крие най-вече в липсата на опит с кредитни продукти при по-младото поколение и по-голямата предпазливост при...
14 Август 2014

Българите плащат по-редовно сметките си

Задълженията на физически лица, подадени за събиране на колекторски агенции през първите шест месеца на 2014 г. са 820 млн. лв., показва проучване на Ипсос България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България. Обемът задължения отбелязва спад с една трета спрямо същия...
12 Март 2014

Фирмената задлъжнялост е нас 200%

Банковите кредити и през 2013 година са най-голямата тежест, но и основен приоритет за плащане на българските домакинства. Това посочват от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Според експертите семействата изпитват най-сериозни затруднения да платят заемите, изтеглени в...
28 Октомври 2013

По-голяма задлъжнялост през миналата година

Свиващите се пазари са основен проблем за предприятията и причина за задлъжняването им. Това показва социологическо изследване на Института за икономически изледвания при БАН.
Финансовите предизвикателства, които най-често посрещат нефинансовите предприятия, са свързани с известни затруднения...
14 Януари 2013

Задлъжнялостта на бизнеса надхвърля два пъти БВП

Тенденцията на увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката продължава. В края на 2011 г. те надхвърлиха 163 млрд.лв. В сравнение с 2005 г. са по-големи с над 96 млрд. лева или 2,5 пъти. Спрямо 2010 г. прирастът е над 5 млрд. лева, което е 3,3 %. Това показват...
01 Август 2012

Кредит за почивка?

Българите са плащали по-активно задълженията си през месец юни спрямо предходния май. Това показва индексът на събираемостта (ИНС) на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Според анализаторите това се дължи на сезона – по-високата сезонна заетост през лятото в комбинация с...

Страници