fbpx Фирмената задлъжнялост в Тихоокеанска Азия е над 70% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмената задлъжнялост в Тихоокеанска Азия е над 70%

Над 70% от компаниите в региона на Тихоокеанска Азия са претърпели просрочени плащания през 2014, което е най-високото ниво през последните 3 години. Това показва проучване на Кофас. 37% от компаниите заявяват, че размерът на просрочието се е увеличил с 2% в сравнение с предишни години. Особено засегнати от този проблем са Китай, Индия, Хонг Конг и Тайланд.

Австралия, Япония, Сингапур и Тайван - по-добър опит в корпоративните плащания

Цялостната ситуация с плащанията се влошава, наблюдава се и нарастване на всички индикатори в Австралия (удължаване на средното просрочие и потенциални ликвидни проблеми, свързани със забавяния от над 180 дни). Тайван и Сингапур също отбелязват увеличени просрочия и такива с доста висока продължителност. Макар че подобни случаи бяха наблюдавани и в Япония, нивата на големи просрочия и на несъстоятелност остават най-ниските в региона.

„Докато опитът в плащанията на компаниите в Австралия продължава да се подобрява, икономиката й все още се продължава да среща трудности. Износът от страната ще пострада поради спада в китайската икономика, но подкрепа ще бъде нужна за задоволяването на вътрешното потребление. С влизането й в Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, ще се увеличи търсенето на природните ресурси от Австралия.” – каза Роки Тънг, регионален икономист на Кофас за Тихоокеанска Азия.

Китай, Хонг Конг, Индия и Тайланд - повече предизвикателства за компаниите

Процентът на компаниите с просрочени плащания в Китай остава висок през 2014 г. Високото ниво на финансиране със заеми, както и ниската печалба в някои индустрии показва, че и тази година ще бъде истинско предизвикателство за китайската икономика. Кофас препоръчва предпазливост към капиталоемките отрасли като корабостроене, металургия, добив на въглища, преработка на хартия.

Просрочията в Хонг Конг станаха по-често срещани и по-продължителни. Гледайки напред, скъпият пазар на недвижими имоти и напрежението в търговията на дребно (в резултат на спад в туризма) могат да доведат до проблеми в икономиката.

„Високата цена на хонгконгският долар прави града по-непривлекателен за туристи. Скорошните действия на търговците, както и ограничението за граждани на провинция Шънджън да посещават Хонг Конг само веднъж седмично, ще доведе до това, че туризмът ще е първата индустрия, усетила промяната. Собствениците на магазини и работодателите също ще бъдат настроени негативно. Бизнесът в града съвсем скоро може да се сблъска със сериозен спад в потреблението” - отбелязва Роки Тънг.

Според Кофас ситуацията с просрочията във всички сектори в Индия ще се влоши през 2014 г. В най-неизгодно положение са компаниите в областта на строителството и инфраструктурата.

Средата за бизнес в Тайланд остава слаба през 2014 г., както се вижда от броя на фирмите, преустановили дейност. Това означава, че рискът, свързан с плащанията в тази страна, остава голям. Тенденцията е свързана с икономическия спад, предизвикан от политическата суматоха през първата половина на годината. Забелязахме силно влошаване в плащанията в сектори, свързани с потреблението на домакинствата – бяла техника, строителни материали и стомана.