fbpx Българите плащат по-редовно сметките си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите плащат по-редовно сметките си

Българите плащат по-редовно сметките си

Задълженията на физически лица, подадени за събиране на колекторски агенции през първите шест месеца на 2014 г. са 820 млн. лв., показва проучване на Ипсос България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България. Обемът задължения отбелязва спад с една трета спрямо същия период на 2013 г. В статистиката се включват дългове към банки, телеком оператори, компании за комунални услуги, лизингови дружества, бързи кредити. Тези кредитори са по-активни във възлагането на вземания през зимните месеци, сочат още данните.

Средното задължение е в размер на 491 лв. като спада близо наполовина спрямо същия период на миналата година. Банките и телеком операторите остават основните ползватели на услугите.

Изгледите за втората половина от годината обаче не са толкова положителни – преобладаващата част от бранша очаква възможностите на домакинствата да обслужват дълговете си да се влошат. „Забелязали сме ясна тенденция на спад в събираемостта в условия на нестабилна политическа и икономическа обстановка. При предходната смяна на правителства в страната отчетохме по-малки събрани суми, което си обяснихме с очакванията за нисък икономически растеж“ – коментира Райна Миткова, председател на АКАБГ.

По отношение на задлъжнялостта на фирмите, данните показват повишени нива на възлагане – само за шестте месеца на текущата година бизнесът е прехвърлил за събиране на колекторски агенции 23.5 млн. лева, което е повече от обема за цялата предходна година (18.9 млн. лв.). От АКАБГ твърдят, че покачването се дължи по-скоро на факта, че все повече компании започват да използват услугите на агенции за събиране на вземания, отколкото на повишаване на междуфирмената задлъжнялост.