fbpx Навлиза електронно разписване с биометрична проверка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Навлиза електронно разписване с биометрична проверка

Падовете за електронно разписване на документи с т.нар. с биометрична проверка навлизат в България и се използват от все повече компании и администрации. Подписи върху електронни устройства - таблети, които разчитат биометрично автентичността на подписа се полагат вече в паспортна служба, КАТ, доставчиците на комунални услуги и телекомите. Очаква се банките да са следващите, които да ги въведат – засега само една от тях в България предлага тази възможност на клиентите си при подписването на банкови документи. Услугата е напълно безплатна и е важно потребителите да знаят, че информацията за банковата операция се изписва на екрана на таблета, така че те да се запознаят с нея преди да подпишат.

Саморъчното електронно подписване позволява „улавянето“ на редица допълнителни характеристики на подписа, извън визуалните. Такива са, например, упражняваният натиск, скоростта на подписване, наклона, посоката на почерка и др. Тези биометрични характеристики се записват като част от самия електронен подпис и служат за сравнение при последващото полагане на подписа от едно и също лице. Тази нова технология предпазва при опити за фалшификация на подписа от страна на трето лице.

След полагането му, електронният подпис става неделима част от оригиналния електронен документ, който банката съхранява, а клиентът получава по имейл. По този начин, освен в извлечението от сметката си, клиентът може да проследи и по имейл извършените от него преводи, както и да предостави документа, в случай че му бъде изискан от счетоводител, държавно учреждение и др. Електронните оригинални документи отговарят на европейските стандарти за информационна сигурност и са сертифицирани по ISO.

Компаниите, въвели електронното подписване върху таблети, основно спестяват 68% от сканиране, копиране, координация на подписи, 65% от ускоряване на процесите по обслужването на клиентите и 53% от хартия и консумативи, сочи европейско проучване. (Данните са от европейско проучване на производителя на падове Arx.)

За клиентите, които приемат да полагат електронен подпис на таблет остават основните предимства като сигурността, че никой не може да фалшифицира подписа им и най-вече спестяването на време и излишни хартиени копия от документи.

Екологичният ефект от въвеждането на технологията също е значителен. Замяната на хартиените оригинали на банковите документи, например – платежни нареждания, ордери, искания за откриване на сметки и т.н., с електронни, значително намалява използването на хартия.