fbpx заеми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

заеми

Статуквото на Федералния резерв през септември доказа колко трудно е за централните банкери да прекратят спешните мерки, които те приеха в резултат на кризата през 2007 г.
Половината от малките и средните предприятия у нас се опитват да се справят без банкови кредити, сочат резултатите от проучване на сайта MoitePari.bg. 28% от анкетираните фирми посочват, че никога не са кандидатствали за банков кредит.
Нивата на събираемост се запазват стабилни през месец юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Понижението спрямо юни е едва 0.5 пункта.
Ръстът на банковите депозити в най-голяма степен е допринесъл за увеличението на богатството на домакинствата през миналата 2010 г.
Към 30 юни 2010 г. селскостопанските производители са погасили 396 заема на стойност над 45 млн. лв. по кредитни линии на Българска банка за развитие. По програмата за оборотно и инвестиционно финансиране на МСП фирмите са върнали 106 кредита на обща стойност 31.8 млн. лв.
Над 10% от заемите, отпуснати от банките-партньори на Българска банка за развитие (ББР) по програмите за инвестиционно и оборотно финансиране на малки и средни предприятия вече са погасени. Към края на февруари над 270 заема на обща стойност над 48 млн. лв.