fbpx Фирмите са погасили над 10% от заемите по кредитните линии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите са погасили над 10% от заемите по кредитните линии

Над 10% от заемите, отпуснати от банките-партньори на Българска банка за развитие (ББР) по програмите за инвестиционно и оборотно финансиране на малки и средни предприятия вече са погасени. Към края на февруари над 270 заема на обща стойност над 48 млн. лв. са погасени от фирмите към търговските банки. 250 от тези кредити са по програмата за финансиране на земеделски производители.

Финансовият ресурс е предоставен на банките на револвиращ принцип. Банките-партньори са длъжни да договарят с крайни кредитополучатели заеми до минимум 95% от предоставената им от ББР кредитна линия. Това означава, че след връщане на заем от кредитополучател търговската банка трябва да отпусне нов кредит с погасените средства.

Търговските банки ползват кредитни линнии на обща стойност 455 млн. лв, за срок от 5 години до 10 години в зависимост от типа финансиране. Със средствата за една година са отпуснати над 1300 кредита и са разкрити над 5900 работни места.

80 млн. лева от ресурса са предоставени за целево финансиране на земеделски производители, а останалите - за оборотни и инвестиционни кредити за МСП.