Фирмите са погасили над 500 заема по кредитните линии

Към 30 юни 2010 г. селскостопанските производители са погасили 396 заема на стойност над 45 млн. лв. по кредитни линии на Българска банка за развитие. По програмата за оборотно и инвестиционно финансиране на МСП фирмите са върнали 106 кредита на обща стойност 31.8 млн. лв. За периода януари-юни 2010 г. банките-партньори на ББР са договорили нови 291 кредита и по двете кредитни линии в размер на 51.6 млн. лв.

Броят на активните кредити по двете програми в края на юни е 1090, а стойността им е близо 430 млн. лв. Данните на финансовата институция сочат, че в края на полугодието търговските банки са предоставили на бизнеса 99.8% или 374.3 млн. лв. от предоставената от Българска банка за развитие програма за оборотно и инвестиционно финансиране на МСП.

Свободният ресурс по кредитните линии на ББР, с който разполагат търговските банки за договаряне на нови заеми, е 60.3 млн. лв.
 

Facebook comments