fbpx Въпреки, че депата за отпадъци са на изчезване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въпреки, че депата за отпадъци са на изчезване

Според Хулио Гарсия Бургес, директор на Дирекция "Управление на отпадъци" на ЕК политиката на страната ни трябва да бъде насочена към създаването на икономически стимули в областта на отпадъците, като това ще доведе до частни инвестиции без финансова тежест върху публичните бюджети.

Той призовава да се възползваме от отпадъците. Те не само не ни пречат, те се рециклират, създават работни места и ръст в икономиката. Това стана ясно по време на Международния форум и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни сгради, Управление на отпадъци и рециклиране и Асансьорни уредби, органазирани от Виа Експо в София. Над 65 висококвалифицирани лектори от цяла Европа дискутират различни аспекти на „горещите” теми.

В изказването си г-н Ян ван Дайк от Холандската асоциация на професионалистите в областта на опазването на околната среда подчерта, че центровете за рециклиране на домакински отпадъци играят все по-важна роля за разделното събиране на битови отпадъци не само в Холандия, а в цяла Западна Европа. Жулио Гарду от Асоциацията на инженерите по опазване на околната среда и планирането в Италия даде пример със Сардиния.

През 2003 г. тя е на последно място като процент на разделно събиране – около 2% от всички отпадъци са се събирали разделно. В рамките на 1 година тя постига ръст - до 4%. Шест години по-късно Сардиния достига 45% разделно събиране на отпадъци. Няколко са важните стъпки, довели до този рязък ръст. Постигнато е споразумение за спиране на стоки, чийто опаковки не могат да се преработват в Сардиния. Въведена е система за възнаграждаване и съответно на наказване като функция на процента разделно събиране на органични отпадъци, постигнат от всяка община. Публично финансиране на заводи за качествено компостиране и преобразуване на съществуващите заводи за био-стабилизация, както и за рециклиране на органичните отпадъци. Най-ефективна мярка се оказала системата за възнаграждения и наказания. Тя променила навиците на населението, защото водела до по-високи или по-ниски такси.