fbpx Нов стратегически инвеститор за АЕЦ „Козлодуй” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов стратегически инвеститор за АЕЦ „Козлодуй”

етикети

„Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС заменя „Тошиба Корпорейшън” като стратегически инвеститор в преговорите за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от правителствената информационна служба. На 11 декември 2013 г. МС взе решение, което позволи на БЕХ ЕАД да сключи Споразумение за стратегически инвеститор с „Тошиба Корпорейшън“ и да започне преговори за структуриране и финансиране на проекта „Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй” с „Тошиба Корпорейшън”, Япония, като стратегически инвеститор и „Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС, САЩ, като собственик на технологията „реактор с вода под налягане (PWR) - АР 1000 III+”.

В хода на преговорите от страна на „Тошиба Корпорейшън“ и „Уестингхаус Електрик къмпани“ ЛЛС е направено предложение за промяна на стратегическия инвеститор, което наложи МС с днешно решение да позволи сключването на анекс към Споразумение за стратегически инвеститор. „Тошиба Корпорейшън” ще остане страна по Споразумението, като ще запази задълженията си, заедно с

„Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС, да осъществява контакт с различни агенции за експортно кредитиране с оглед подпомагане финансирането на проекта. Промяната на стратегическия инвеститор е продиктувана от факта, че „Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС е носител на технологията АР 1000 III+” и този статут ще позволи по-голяма оперативност и ефективност при управлението на организационните, технологичните и финансовите въпроси по време на преговорите и отваря пътя за структурирането на проекта. Американската компания „Уестсингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС е част от групата на „Тошиба Корпорейшън“ и АР 1000 е нейна регистрирана търговска марка.