залесяване

17 Юни 2019

Зелени инициативи в 15 града от служителите на ОББ, ДЗИ и KBC Груп

Служителите от ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз и дъщерните дружества на ОББ се включват в мащабна кампания, която насърчава дейности за опазването на околната среда и намаляването на негативните въздействия върху климата. Освен в България, кампанията се реализира и в Белгия, Чехия, Словакия, Унгария и...
12 Април 2018

4 500 дръвчета засади „Овергаз“

7 декара нова гора от зимен дъб залесиха служители на „Овергаз“, експерти лесовъди от Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" и ученици от „Българско школо“. Акцията се проведе в рамките на проекта на компанията „Да запазим България зелена и чиста за нас...
28 Април 2015

Много дървесина е пострадала от снеговалежите през март

846 000 кубика е пострадала дървесина след силния снеговалеж през месец март на територията на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян. Това заяви инж. Ботьо Арабаджиев, директор на предприятието, по време на инвентаризация в село Бял извор, Държавното горско стопанство - гр. Ардино....
30 Март 2015

Тази година ще се извърши мащабно залесяване

 „През настоящата година Министерство на земеделието и храните чрез държавните си предприятия, които стопанисват териториите в горския фонд, ще извършат залесяване на над 14 000 дка. За тази цел ще се използват близо 7 млн. фиданки, като разходите по дейностите са в размер на над 11...
25 Март 2014

Пролетта пристигна с акции по залесяване

На 22 март – първата събота след официалното настъпване на астрономическата пролет, 70 доброволци се включиха в две залесителни акции, организирани от фондация „ЕкоОбщност“ с подкрепата на Пощенска банка. Инициативата се случи благодарение на кампанията на банката във Фейсбук...
08 Август 2013

Предвиждат по-често залесяване на горите

За последните 4 години залесените горски площи намаляват близо 4 пъти, като от 50 000 дка през 2008 година, през миналата година те са едва 12 000 дка. Една от причините за това е действащият от 2011 г. Закон за горите, с който е въведено изискването залесяването на сечищата и пожарищата да...
05 Юни 2013

Представиха дейностите по проект за възстановяване на природни паркове

21 000 кв. метра (21 дка) са залесени през последните девет месеца на териториите на седем природни парка. Дейността е част от най-големия проект за възстановяване на ценни природни местообитания в България. Проектът е изпълняван от международната природозащитна организация WWF, Societe Generale...
01 Септември 2011

Залесяват територии с нарушено екоравновесие

NIVEA стартира инициатива за залесяване на територии с нарушено екоравновесие. Следвайки философията зад новата си натурална серия Pure & Natural, компанията търси хиляди хора в интернет, които да дарят своето виртуално листенце на адрес www.NIVEA.bg/leaf. За всяко създадено листенце на сайта в...