fbpx зелена икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Kaufland България получи сертификат за спестени 216 тона въглеродни емисии през 2021 г., което се равнява на над 4900 хиляди курса на един камион около Земята, в резултат на използването на многократни палети в логистичната дейност на веригата.
В предишен материал ви представихме процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България.
100 иновации, вдъхновени от природата, реализирани за 10 години могат да открият 100 милиона работни места и да създадат по-устойчив икономически модел. Това е идеята в книгата „Синята икономика“, която ще бъде представена лично от нейния автор проф. Гюнтер Паули, на 13 май, понеделник в София.