fbpx Синята икономика измества зелената | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Синята икономика измества зелената

100 иновации, вдъхновени от природата, реализирани за 10 години могат да открият 100 милиона работни места и да създадат по-устойчив икономически модел. Това е идеята в книгата „Синята икономика“, която ще бъде представена лично от нейния автор проф. Гюнтер Паули, на 13 май, понеделник в София. Философията предлага решения, които от една страна са екосъобразни, а от друга икономически изгодни и полезни за обществото. Проф. Паули е автор на 15 книги, преведени на над 30 езика и разпространени в общ тираж от над 17 милиона копия по света. Роден и израстнал в Антверпен, Белгия, Паули основава над 10 компании, сред които ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), а предприемачеството му обхваща бизнес, култура, наука, политика и околна среда.

Неговата най-известна творба „Синята икономика: 10 години – 100 новости – 100 милиона работни места“ обръща внимание на проблемите, свързани с околната среда по един съвсем нов начин. Книгата представя 100 примера за технологии, вдъхновени от природата, които биха довели до устойчиво развитие и задоволяването на елементарни човешки нужди от чиста вода, храна, работа, подслон и др. За написването на книгата проф. Паули провежда мащабно проучване, обхващащо множество интервюта и пътувания по света, преглед на над 2000 научни статии и анализ на 340 иновации.

Синята икономика се основава на моделите на самата природа, която разрешава по находчиви и неочаквани начини много от предизвикателствата пред устойчивото развитие.Синята икономика например описва проект в Бенин, където нова система на земеделие и обработка на храните възпроизвежда кръговрата на веществата в екосистемите. Остатъците от месо от кланиците се преработват във ферма за личинки, които служат за храна на риби и пъдпъдъци, а отделеният биогаз се използва за електричество и водно-пречиствателни станции.

Представянето на книгата се реализира с подкрепата на фондация Credo Bonum и Българо-Американска Кредитна Банка,