fbpx Започва четвърта Дунавска експедиция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва четвърта Дунавска експедиция

На 25 май т.г. стартира четвъртото издание на българо-румънската научна експедиция по крайбрежието на река Дунав, която се провежда от международната природозащитна организация WWF. Целта на експедицията е да бъде извършено наблюдение на застрашените птичи колонии, които обитават влажните зони край реката. Специален фокус и тази година ще бъдат колониите на малкия корморан и белооката потапница.

Експедицията ще се проведе на два етапа – от 25 до 30 май и от 13 до 18 юни. В нея традиционно освен експерти от българския и румънския клон на WWF, участват и представители на Румънското орнитологично дружество, Българското дружество за защита на птиците, БАН и Природен парк Персина.

Майското издание на експедицията започва от Видин и река Тимок. Оттам ще бъде извършено наблюдение на птичите колонии по островите в региона. После участниците ще достигнат природен парк Персина и ще приключат работата си на островите срещу резервата Сребърна. Както и миналата година, проучванията ще се извършват от три екипа: едни воден и два сухоземни, които ще обиколят всички български и румънски влажни зони по островите и бреговете на река Дунав.

Миналогодишната експедиция отчете най-ниското ниво на броя на птиците от 2006 г. досега. Тогава причината беше сушата и намаленото ниво на река Дунав, които засегнаха най-силно популациите на гривестата, нощната и малката бяла чапла. Тази година се очакват положителни изненади по отношение възстановяването числеността на гнездящите птици.