fbpx земи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

земи

Открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София-град.
 Софтуерът, с който ще се изготвят доброволните споразумения за ползване на земеделските земи, е готов.