Бистра Илиева

Развитието на технологиите и по специално на услугите, предлагани по интернет, оказва все по-осезаемо влияние върху преодоляването на географската бариера. То осигурява на потребителите и достъп до услуги, предлагани в чужбина. Това правило важи в пълна сила за сферата на образованието. Все повече и повече курсове от различен вид се предлагат online, осигурявайки процеса на обучение и връзката между преподавател и студент само чрез средствата на интернет.
Всяко архитектурно творение от своя страна се отличава и индивидуализира чрез дизайна си. Днес "дизайн" е многостранна дисциплина, приложима към всеки сегмент на живота, чрез просто модифициране на съдържанието и изразните средства.
Наследниците на българина са пътували, пътуват и днес за знания и наука на Запад и на Изток. И най-важното не само за да получат диплома, която да стои в рамка, а да се завърнат с конкретни знания и опит и практически умения. Това от своя страна означава доходна и прес-тижна работа и достойна кариера.
Две са основните причини за засиления интерес към сертификатните езикови изпити. Първата е желанието за висше образование в чужбина, а втората - възможностите за работа извън страната. Днес на учащите все по-често им се налага да демонстрират нивото на езиковите си познания, а това става чрез полагане на международно признати сертификатни изпити. Хегемонията на английския език