fbpx Образование online | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Образование online

Образование online

Развитието на технологиите и по специално на услугите, предлагани по интернет, оказва все по-осезаемо влияние върху преодоляването на географската бариера. То осигурява на потребителите и достъп до услуги, предлагани в чужбина.
Това правило важи в пълна сила за сферата на образованието. Все повече и повече курсове от различен вид се предлагат online, осигурявайки процеса на обучение и връзката между преподавател и студент само чрез средствата на интернет.
Безспорното предимство на електронната форма на обучение е, че дава възможност всеки сам да реши кога и колко интензивно да учи
Когато е трудно да намериш и минута свободно време в натоварения си график, тогава самоусъвършенстването и придобиването на нови знания стават истинско предизвикателство.
Най-голям интерес предизвикват езиковите курсове, тъй като милиони хора по цял свят изпитват нужда от придобиване на чуждоезикови умения. В последните години консултантската фирма за образование в чужбина "Евроскул Холидейз" заедно със своите партньори успешно комбинират online курсовете с езиково обучение в чужбина.
Организации като "EF" (Международна организация на езиковите центрове), които от години проучват и усъвършенстват метода на дистанционното обучение, са разработили различни схеми и подходи в зависимост от конкретните нужди на клиента, независимо дали става дума за частно лице, или за фирма.
Съществуват няколко стъпки, характеризиращи обучението по интернет, след като с вашия консултант сте определили подходящия за вас курс.
Във всички случаи първата стъпка е полагане на тест в реално време за установяване на входящото ниво на кандидата. Тестуването е с продължителност от 45 минути. То проверява различни умения като четене, слушане, речников запас и граматика. По желание и при техническа възможност се провежда и устно интервю за уточняване на резултатите.
Структурата на теста дава възможност на специалистите бързо и точно да "диагностицират" всеки конкретен случай, веднага щом получат резултатите от изпита. След това те изграждат индивидуална или приложима за всички служители във фирмата стратегия за обучение. Тя представлява
план за обучение, базиран на целите, интересите и уменията, които трябва да се придобият
тъй като за специалисти от различни области е съвсем естествено от значение да са различни неща.
Ключът към успешния курс е динамиката. През определен период от време, докато тече обучението, студентът се подлага на междинно тестуване. Така лесно може да се проследи развитието на кандидата и да се коригира програмата в движение, за да се изпълни първоначално определената цел.
Ако сте напреднали с овладяването на комуникационните умения, но допускате доста граматични грешки, тогава ще ви се възлагат повече упражнения в проблемната област. Така няма да изоставате.
Обучението се осъществява, като се включите с личната си парола в съответния интернет сайт. Програмата е изключително гъвкава и времето на провеждане на виртуалните учебни занятия е въпрос на лично желание. Уроците започват на всеки кръгъл час, 24 часа в денонощието.
Над един милион online занятия се провеждат всяка година. В този смисъл може да използвате всяка свободна минута за изучаване на чужди езици, независимо от времето.
Финалният тест е средството за отчитане на постигнатите резултати. В по-голяма или по-малка степен постиженията са строго индивидуални и се влияят от личните умения и от това колко близък е изучаваният чужд език до майчиния език на студента, навиците му за учене, мотивацията и поставените цели.
Много популярна е комбинацията между курс по интернет и езиков курс в чужбина
Ако не можете да се откъснете задълго от работната среда, тогава обучението по интернет може да бъде предхождано или последвано от интензивно обучение в държава, където избраният чужд език се използва във всекидневието.
Два са случаите, в които тази комбинация дава най-добри резултати. Първият е, когато входящото ниво на кандидата е твърде ниско. В такъв случай дистанционен курс би положил стабилна основа за едно бъдещо надграждане на знания в чужбина.
От друга страна, ако вече сте отделили време, за да се усъвършенствате в естествена среда в съответната държава, тогава заниманията във виртуалната класна стая ще ви помогнат да затвърдите и упражните вече наученото, след като се завърнете у дома.
Тенденциите показват, че информационните технологии ще се развиват и утвърждават във все повече области на човешката дейност.
Ако сме успели да ви заинтригуваме с информацията за виртуалните езикови курсове, то всичко, което трябва да направите, е да се свържете с консултантите на "Евроскул Холидейз". Така ще получите своята безплатна демонстрация на програмата.

Facebook коментари