fbpx Започни кариера, преди още да си завършил | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започни кариера, преди още да си завършил

Започни кариера, преди още да си завършил

Наследниците на българина са пътували, пътуват и днес за знания и наука на Запад и на Изток. И най-важното не само за да получат диплома, която да стои в рамка, а да се завърнат с конкретни знания и опит и практически умения. Това от своя страна означава доходна и прес-тижна работа и достойна кариера.
За съжаление, иначе реномираните ни висши учебни заведения заливат студентите с купища теория, а когато вземат дипломите си и тръгнат на работа, същите тези "изучени специалисти" отново започват да учат - този път практическата страна на професията си. И ако за балканските ни реалности подобна ситуация е все още приемлива, едва ли ще можем да я пренесем в духовното прос-транство на глобализиращия се свят.
Контактите на фирмата ни с нашите задгранични партньори показват, че в Европа и зад океана - в САЩ и Канада - практическата насоченост на образованието е негова основна характеристика.
Неотдавна ни гостуваха представители на университета “Маласпина”, където се работи по въвеждането на т.нар. Кооперативна програма на обучение.
Тя комбинира теоретическа подготовка с платен професионален работен стаж извън самия университет. В момента по тази програма студентите могат да овладяват специалностите:
Мениджмънт в туризма, Администрация на туризма, Туризъм, Технология на риболова и Риболов и аквакултура. След успешното завършване на която и да било от тези академични програми с продължителност повече от една година, те имат право да работят в Канада по специалността си на пълен работен ден в продължение на година. През цялото това време чуждестранните студенти са под попечителството и с подкрепата на Университетския център за професионална ориентация.
Друг наш партньор - Европейският институт по дизайн, вече 60 години поставя за основна цел на своето обучение
връзката между теорията и практиката. Основата на неговата образователна стратегия е партньорството с водещи предприятия. Всяка година около 100 различни компании приемат студенти от института за обучение по различни специалности. Същевременно институтът е член на различни академични организации и асоциации, сред които са програмата “Сократ”, Европейската лига на институтите по изкуства, Международната асоциация за реклама. Тези организации представляват мрежа от пратньори, с които учебното заведение е установило културен и образователен обмен и инициирало редица изложения, сред които “Произведено в Италия” и “Италиански дизайн”. На фона на всичко това съвсем не е случаен фактът, че 87% от възпитаниците на института намират престижна работа в рамките на 3 месеца след завършване на образованието си.
За младите българи, които планират бъдещето си в областта на средния бизнес, определен интерес би представлявал опитът и практиката на университета “Хавай Пасифик”. Цялата образователна философия на това учебно заведение е насочена към постигането на ефекта - започване на кариера, преди да си завършил. В посока на подобен ефект са насочени дейностите на университетския център за професионално ориентиране, интернет-системата за търсене на работни места за студенти, календара на специалните събития за всеки семестър. Те позволяват на работодатели да посещават университета, за да провеждат интервюта със студентите в самия университет (кампус) и да ги наемат
на работа.
Част от курса на обучение е
сътрудничество с предприятия и компании

като партньорство между студент, образователна институция и работодател и всяка от страните има ясно разграничени отговорности. При завършване на бакалавърска или магистърска степен чуждестранният студент може да кандидатства за т.нар. незадължителен практически стаж, при който получава временна работна виза. Това му позволява да работи пълноценно в САЩ в продължение на една година.
В този дух са насочени усилията и на университета на Северна Алабама, който има свой специален отдел за стажове, а студентите му работят в Дисниленд. В университета “Мидълсекс”, чийто отдел за осигуряване на работни места контактува с интернационални компании, правителствени агенции и известни организации, студентите стажуват като служители на ВВС или големи лондонски вестници. А защо не и в канцеларията на Тони Блеър...?

За контакти:
1000 София, ул. "Ген. Паренсов” №33
тел.: 02/981 22 31, 988 04 02, 0888/73 70 76