Мая Перфанова

16 Юли 2005

Данъчният кредит при покупка на автомобили

 
Мая Перфанова е регистриран одитор от 1993 г.
Осъществява дейността си чрез "Виктория Ваяди 98" ЕООД - дружество, специализирано в областта на одита, консултантска дейност по
данъчно облагане, счетоводно обслужване. За контакти:
тел.: 02/ 9801853,...
16 Май 2005

Международни стандарти за финансови отчети

Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Съгласно Закона за счетоводството (ЗС), годишният финансов отчет се изготвя и представя на база на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети (МСФО) и...
16 Март 2005

Годишен счетоводен отчет

Мая Перфанова е регистриран одитор от 1993 г.
Осъществява дейността си чрез "Виктория Вяди 98" ЕООД - дружество специализирано в областта на одита, консултантска дейност по
данъчно облагане, счетоводно обслужване Годишният счетоводен отчет е непозната материя за много хора. Целта на този...